Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie wstępnego podziału nieruchomości
WN-165
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
WN-212
Kwota (PLN) 17.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki(ek) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
WN-126
Kwota (PLN) 17.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego/niezaleganiu w opłacaniu podatku/dochodzie z gospodarstwa rolnego
WN-19
Kwota (PLN) 17.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o umorzenie podatku/odroczenie terminu płatności podatku/rozłożenie podatku na raty
WN-115
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a
Z-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Pismo ogólne
WN-76
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: