Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie wstępnego podziału nieruchomości
WN-165
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
WN-212
Rodzaj usługi Opis usługi
Kwota (PLN) 17.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki(ek) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
WN-126
Rodzaj usługi Opis usługi
Kwota (PLN) 17.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego/niezaleganiu w opłacaniu podatku/dochodzie z gospodarstwa rolnego
WN-19
Rodzaj usługi Opis usługi
Kwota (PLN) 17.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o umorzenie podatku/odroczenie terminu płatności podatku/rozłożenie podatku na raty
WN-115
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a
Z-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: